Bileşik Getiri

  Bileşik Getiri, Basit Getirinin tam tersidir. Bir yatırımın yatırım dönemi sonunda elde ettiği faiz geliri ile birlikte tekrar yatırıma dönüştürülmesidir.

Bilanço

  Bir şirketin sahip olduğu kaynaklar ve bu kaynakaları nerelerden nasıl temin ettiğini gösteren dönemsel raporlardır.

Benchmarking

  Benchmarking, bir şirketin kendisi ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve başarılı olan diğer rakiplerini yakından inceleyerek onun yolunu takip etmesidir kısaca. Örnek alınan şirketin üretim esasları, yönetim biçimi, reklam…

Basit Getiri

  Bir yatırımdan elde edilen faiz gelirinin yatırım vadesi sonunda tekrar yatırıma dönüştürülmediği durumlardaki yıllık getiriye Basit Getiri diyoruz.

Bütçe Dengesi (Budget Balance)

  Bir devletin yada işletmenin giderleri ile gelirleri arasındaki farktır.

Broker

  Alım satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, alın satım işlemlerini kendi adına ancak taraf olduğu kişi yada kurumlar hesabına yapan kişidir.

Bileşik Faiz

  Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de bir sonraki dönemde yatırıma tabii tutulması sonucu faiz kazanmasıdır.

Benchmark (Ölçüt)

Ölçüm ve karşılaştırma kriteri anlamında kullanılmaktadır. Mesela portföy yönetiminde, benchmak portföy, bu yapı dışında oluşturulan portföylerin performans (getiri ve risk anlamında) başarısının ölçümüne esas alınan portföydür. Başka bir misal; benchmark menkul kıymetler,…

Basit Faiz

  Bir yatırımın yatırım dönemi içerisinde sadece anaparasının kazanmış olduğu faiz oranıdır.

Banknot

  Taşıyan kişi yada kuruma üzerindeki yazan miktarın ödenmesini, basan kurumun garanti ettiği faizsiz kıymetlerdir. Ülkemizde kullanılan banknot Merkez Bankası tarafından basılan TL  banknotlardır.