Borçlarını Ailesinden Gizleyenlere Kötü Haber

Borçlarını Ailesinden Gizleyenlere Kötü Haber

Herkesin özel hayatında borçları ve alacakları vardır. Özellikle ticaretle uğraşanların borçları da alacakları da neredeyse hiç bitmez. Yargıtaydan bu konu ile ilgili pek çok kişiyi üzecek bir haber geldi. Borçlarını ailesinden gizleyenlere kötü haber dün yargı kanadından geldi. Artık hiç kimse borçlarını ailesinden gizleyemeyecek..

Borçlarını Ailesinden Gizleyenlere Kötü Haber

Türk milleti olarak ticaret hayatında yaşadığımız ekonomik zorlukları onları da üzmemek için ailelerimize yansıtmayız genelde. Hem eşimize ve çocuklarımıza, hem de anne ve babamıza bu durumu anlatarak onların da üzülmesine gönlümüz razı olmaz. İşte yaşadığı ekonomik sıkıntılarla ailesini üzmek istemeyenlere Yargıtay ‘dan kötü  bir haber geldi. Yüksek mahkeme; kambiyo senet borcu bulunan borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilebileceğine hükmetti.

Aile Fertlerine Haciz İhbarnameleri Gönderilebilecek

Yargıtay tarafından verilen emsal kararla birlikte; borcunu sevdiklerinden gizlemeye çalışanlar aile fertlerine gelecek haciz ihbarnamesi ile üzülebilecekler. İşte yargıtay kararına ilişkin olayın özeti ve yüksek mahkemenin verdiği o karar…

Bir vatandaş kambiyo senetleri borcunu ödemedi ve alacağını tahsil edemeyen alacaklı İcra Müdürlüğü ‘ne başvurarak, borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilmesini talep etti. İcra Müdürlüğü ise bu talebi, “borçlunun annesi alelade bir üçüncü kişi olmadığından gönderilecek haciz ihbarnamelerinin aile bireylerini küçük düşüreceği” gerekçesi ile reddetti. Alacaklı, İcra Hukuk Mahkemesi ‘ne başvurarak icra müdürlüğünün bu işlemi hakkında şikayetçi oldu.

Yerel Mahkeme Talebi Reddetti

Yerel mahkeme; borçlunun annesinin alelade bir üçüncü kişi olmadığı, akrabalar arasında sarih bir hukuki işlemin varlığını ispat külfetinin iddia edene ait olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verdi. Kararı alacaklı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay kararında, “İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 89. maddesinde düzenlenen ‘haciz ihbarnamesi’ gönderilmesi kanunun emreden hükmüdür.

Ve Yargıtay Aile Üyelerine İhbarname Gönderilebilir Dedi

Alacaklının talebi halinde icra müdürlüğünce bu talebin yerine getirilmesi gerekmekte olup, icra memurunun bu hususta taktir hakkı yoktur. Kaldı ki üçüncü kişi, haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkına da sahiptir. O halde mahkemece şikayetin kabulü ile yasaya aykırı müdürlük kararının kaldırılması gerekirken şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir. Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının belirtilen nedenlerle bozulmasına oy birliği ile karar verildi.” ifadeleri kullanıldı.

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: Emre Solmaz

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir