Bursluluk Sınavı Başvuru ve Tüm Detayları

Bursluluk Sınavı Başvuru ve Tüm Detayları

Bursluluk sınavı başvuru zamanı geldi ve tüm öğrencileri sınav heyecanı kapladı. Bursluluk sınavı başvuru formu nasıl doldurulur? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları tarihleri ne zaman? Bursluluk sınavının yapılacağı iller ve merkezler.. İşte Bursluluk Sınavı başvuru ve tüm detayları..

Bursluluk Sınavı Başvuru ve Tüm Detayları

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 11 Mart ve 22 Mart tarihleri arasında yapılacak. Bursluluk Sınavı başvuru işlemleri www.meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Medine, Riyad, Cidde, Taşkent, Lefkoşa, Tebük, Bişkek, Aşkabat, Bakü ve Kuveyt ‘te yapılacaktır.

Bursluluk sınavı başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS başvuruları 11 Mart tarihinde başladı. Burs almak isteyen öğrenciler başvuru işlemlerini 22 Mart tarihine kadar gerçekleştirebilecekler. Başvuru işlemleri www.meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabiliyor. Sınav ise 2 Haziran tarihinde yapılacak. Öğrencinin ve velisinin başvuru şartlarını taşıması durumunda işlemler öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.

Bursluluk Sınavı Başvuru Tarihleri

Bursluluk sınavı başvuruları; 11 Mart – 22 Mart 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınav için gerekli şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

Bursluluk Sınavı Ne Zaman ?

Sınav giriş belgeleri 17 Mayıs 2019 tarihinde internet üzerinde yayımlanacak. Sınav 2 Haziran saat 10:00 ‘da yapılacak. Bursluluk sınavı sonuçları ise 22 Temmuz 2019 ‘da açıklanacak. Açık Öğretim Ortaokulu, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri bursluluktan yararlanamayacak.

Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları

1- T.C. veya KKTC vatandaşı olmak,

2 – Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

3- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5., 6., 7. ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıflarında öğrenci olmak,

4- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

5- Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

6- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2018 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 mali yılı için tespit edilen 13.480,00 Lira ’yi (onüçbin dörtyüzseksen TL) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2018 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

“Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler” den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1 ’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır ?

1- Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

2- 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvuruları 11 Mart – 22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

3- Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır.

4- Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;

“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e – Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

5- Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

6- Başvuru onaylandıktan sonra e – Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: Emre Solmaz

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir