Çalışanlar Dikkat! İşe İade Davası Detayları

Çalışanlar Dikkat! İşe İade Davası Detayları

Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor. Çalışanlar mevcut haklarını bilmemeleri nedeni ile pek çok kişi mevcut haklarını alamıyorlar. Özellikle işten çıkarılma durumunda pek çok hakkınızı alabilmeniz için süre sınırları bulunuyor. Çalışanlar, fesih tarihine göre değil de işten ayrılma tarihe göre mahkemeye başvurduklarında büyük bir şok yaşıyorlar. Peki işe iade davası ne zaman ve nasıl açılmalı ? İşte tüm çalışanların bilmesi gereken tüm detaylar..

Bu Haber Tüm Çalışanları İlgilendiriyor

İşverenleri tarafından işten çıkarılan ve işe iade davası açmak isteyen işçilerin yaptıkları bir tarih hatası, dava açma haklarını kaybetmelerine sebep oluyor. İşveren tarafından işten çıkartılan işçiye şartlarını sağlaması halinde ihbar ve kıdem tazminatının ödeneceği neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. Ancak çalışanların hakları bu kadarla sınırlı değil.. Haksız nedenlerle işten çıkartıldığını düşünen işçinin tazminatların yanında işe iade davası açma hakkı da bulunuyor. Tabiki işe iade davası açmanın da bazı koşulları var. İşte o detaylar..

İşe İade Davası Açma Şartları / Koşulları

İşçinin, haksız nedenlerle çıkarıldığı işe iade davası açılabilmesi için iş güvencesi şartlarından yararlanıyor olması gerekiyor. İşçinin iş sözleşmesinin işverence keyfi nedenlerle sonlandırılmasının önlenebilmesi amacıyla iş kanunu ile işçinin iş sözleşmesinin haksız ve usulsüz feshine bazı yaptırımlar bağlanmıştır.

İşçinin bu yaptırımlardan yararlanabilmesi için ise işyerinde en az 6 aylık kıdemi bulunması ve çalıştığı işyerinde en az 30 işçi çalışıyor olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan işçinin iş akdi iş güvencesi şartları ile İş Kanunu uyarınca korunmaktadır. Yani haksız ve usulsüz olarak işten çıkartılan işçi, işverene karşı işe iade davası açma hakkına sahip oluyor.

İşe İade Davasının Süresine Dikkat

İşe iade davalarının açılması ise kanunen bir süre şartına bağlanmıştır. İşten çıkartılan işçi iş sözleşmesinin feshinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle, İş mahkemeleri kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. İş davalarında önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale geldi.

Arabulucu huzurunda anlaşmaya varılamaması durumunda, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren de 2 hafta içinde İş mahkemesi ‘e dava açılabiliyor. Kanunen ön görülmüş bu sürelerin aşılması halinde açılan dava reddedilecektir. Yani işten çıkartılan işçi ne kadar haklı da olsa davası dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle de sürelere uyulması çok önemlidir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta arabulucuya başvurma süresinin iş söz sözleşmesinin feshinden itibaren başlamasıdır.

Pek Çok Çalışan Başvuru Süresini Kaçırıyor

İş sözleşmesini feshetmek isteyen işverenin, işçisine ihbar süresini kullandıracak ise 5 yıllık kıdeminden dolayı 8 hafta önceden iş sözleşmesinin feshedildiğine dair fesihnamesini tebliğ ederek ihbar süresini başlatması gerekiyor. Burada işçi, 8 hafta sonra işyerinden ayrılacak ise de işe iade için arabulucuya başvurma süresi fesihnameyi tebliğ aldığı tarihten başlayacaktır.

Bu nokta işçilerin ne yazık ki yanılgıya düştüğü alan.. Çalışanlar genellikle işyerinden fiili olarak ayrıldıkları tarihten itibaren arabulucuya başvurma süresinin başladığını düşünmekteler. Ancak böyle düşünerek dava açma süresini kaçırıyorlar. Bu noktaya dikkat…

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: Emre Solmaz

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir