Emekli Maaşını Bankadan Çekmeyenler Dikkat

Emekli Maaşını Bankadan Çekmeyenler Dikkat

Emekli maaşını bankadan çekmeyenler dikkat.. Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bir son dakika kararı ile gündemdeki yerini aldı. Anayasa Mahkemesi tarafından banka hesabından emekli maaşını 5 yıl süre ile almayan ve daha sonra hayatını kaybeden SGK emeklisi hakkında önemli bir karar alındı. Bahse konu emeklinin haklarının ödenmesine ilişkin alınan emsal karar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ‘nın bundan sonra benzer durumlarda nasıl bir yol izleyeceğinin de ipuçlarını verdi. İşte Anayasa Mahkemesi’nin son dakika kararının ayrıntıları..

Emekli Maaşını Bankadan Çekmeyenler Dikkat

Yüksek Mahkeme, emekli maaşını banka hesabından 5 sene boyunca almayan ve daha sonra da hayatını kaybeden SGK emeklisinin, biriken maaşlarının mirasçılara ödenmemesini hak ihlali saydı. Resmi Gazete ‘de yayımlanan karara göre, SGK ‘dan emekli bir kişiye 1 Şubat 1999 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, başvurucunun talimatı üzerine 2004 yılına kadar olan toplam parayı banka hesabına yatırdı. Banka, emekli aylığının yatırıldığı hesapta 5 seneye yakın herhangi bir hareket olmaması üzerine durumu kuruma bildirdi ve banka hesabında birikmiş olan parayı SGK ‘ya iade etti.

Banka 5 Yıl Boyunca Çekilmeyen Emekli Maaşını SGK ‘ya İade Etti

Bu gelişme üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu da 2004 yılının Nisan ayından itibaren bu emekliye maaş ödemesi  yapmayı da durdurdu. Sigortalı kişinin 11 Ocak 2012 tarihinde vefat etmesi üzerine mirasçıları, SGK ‘ya dilekçe vererek, babalarının hak edip alamadığı aylıklarının kendilerine ödenmesini talep ettiler.

SGK, 2007 – 2012 yılları arasında hak edilen toplam 42.000 TL ‘yi mirasçılara ödedi. Fakat, 1 Şubat 2007 tarihinden önce hak edilen aylıkların ödemesini zaman aşımı gerekçesi ile ödemedi. Mirasçılar, 29 Şubat 2012 tarihinde ödenmeyen veya ödenip de sonradan SGK ‘ya iade edilen aylıklar nedeniyle Ankara 7. İş Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, davanın kabulüne karar verdi ancak temyiz üzerine Yargıtay 10. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yargıtayın bozma kararında herhangi bir döneme ilişkin gelir veya aylığın 5 yıllık zaman aşımına tabi olduğu belirtildi. Mahkeme ise Yargıtayın bozma kararına uyarak davayı reddetti.

Emekli Maaşını Bankadan Çekmeyenler Dikkat

Karar Yüksek Mahkeme’ye Taşındı

Kararın kesinleşmesi üzerine mirasçılardan Muratçan Kolçak, mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin Ankara 7. İş Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Gerekçede, somut olayda başvurucunun murisinin banka hesabında bulunan paranın idare tarafından geri alındığı hatırlatıldı. Bu halde ödemenin niteliğinin amacı ve yapılan bu işlemin kanuni bir dayanağının bulunup bulunmadığının öncelikle belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Sigortalının yaşlılık aylığı ödemesinin, sağladığı kolaylıklar nedeniyle kurumdan doğrudan alınması yerine banka hesabına yatırılması yöntemini tercih ettiği ve kuruma bu yönde talimat verdiği aktarılan gerekçede, davalı kurumun da hak edilen aylıkları bu banka hesabına havale ettiği belirtildi.

Mahkeme Tüm Hakların İadesine Karar Verdi

Murisin banka hesabında bulunan paranın artık kanunen bu kişinin mülkiyetinde olduğu vurgulanan gerekçede, bu aşamadan sonra para üzerinde tasarruf yetkisinin kural olarak yalnızca hesap sahibine ait olduğu, aksi bir durumun bunu ileri süren kişi veya kurum tarafından dayanağıyla ispat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Başvuruya konu olayla idarenin yürürlükten kalkan eski 506 sayılı Kanun’un 99. maddesine dayanarak işlem tesis ettiği belirtilen gerekçede, bu kanun hükmünde herhangi bir döneme ait gelir ve aylıklarını almayan hak sahiplerine 5 sene geçtikten sonra bu ödemenin yapılamayacağının açıkça düzenlendiği hatırlatıldı. Ancak hak sahibinin banka hesabında bulunan ve artık kurumun mülkiyetinden çıkan, dolayısıyla yapılmayan bir ödeme olarak kabulü mümkün olmayan durumlara ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı bildirildi.

Kararın gerekçesinde, “Kanuni bir dayanağı olmadan murisin banka hesabında bulunan paranın geri alınması ve bu işleme karşı açılan davada bu husus gözetilmeden karar verilmesinin mirasçı olan başvurucuya şahsi olarak aşırı bir külfet yüklediği sonucuna varılmıştır. Bu gerekçelerle yapılan ödemenin geri alınmasına dair iddia yönünden başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.” ifadeleri yer aldı.

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: Emre Solmaz

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir