Açık Bütçe

  Adından da kolayca anlaşılabileceği gibi açık veren yani giderleri gelirlerini aşan bütçedir.