Alış Satış Farkı (Spread)

  Piyasada işlem göre herhangi bir kıymetin alış ve satış fiyatları arasındaki farktır.