Benchmark (Ölçüt)

Ölçüm ve karşılaştırma kriteri anlamında kullanılmaktadır. Mesela portföy yönetiminde, benchmak portföy, bu yapı dışında oluşturulan portföylerin performans (getiri ve risk anlamında) başarısının ölçümüne esas alınan portföydür. Başka bir misal; benchmark menkul kıymetler,…