Bileşik Getiri

  Bileşik Getiri, Basit Getirinin tam tersidir. Bir yatırımın yatırım dönemi sonunda elde ettiği faiz geliri ile birlikte tekrar yatırıma dönüştürülmesidir.