Birincil Piyasa (Primary Market)

  Bir yatırım aracının ilk kez ihracının yapıldığı piyasadır. Devlet İç Borçlanma Senetlerinin T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale yöntemiyle satımı da Birincil Piyasalarda gerçekleşir.