Bütçe Açığı

  Belirli bir dönem için oluşturulan bütçede giderlerin gelirlerden fazla olması durumudur.