Bütçe Dengesi (Budget Balance)

  Bir devletin yada işletmenin giderleri ile gelirleri arasındaki farktır.