Bütçe

  Belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerin listelendiği mali durum raporudur.