Büyüme

  Finansal terim olarak büyüme, ülkeler bazında kısaca GSMH’nın artması, işgücünün artması ve üretim araçlarının çoğalması gibi ülkenin finansal tablolarındaki iyileşme miktarını ifade eder. Şirketler bazında büyüme ise toplam kar…