Çapa (Nominal Anchor)

Çapa (Nominal Anchor)

Çapa, ekonomik karar alma süreçlerinde referans olarak alınan rakamları ifade eder. Mesela Merkez Bankası’nın kur tahminlerinin gelecekle ilgili karar alma süreçlerinde referans alınmasında Kur Çapası örneğini görebiliriz. Buna benzer büyüme…