Cari İşlemler Dengesi

  Cari işlemler dengesi bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatıyla toplam mal ve hizmet ithalatının farkıdır. Cari İşlemler Dengesinin hesaplanmasında yükümlülükler ve finansal varlıklar hesaba katılmamaktadır.