Borsaya Kote Olmak

  Borsada alım satımının yapılağı hisse senetlerinin borsaya kaydettirilmesi işlemidir. Kote işlemi mevcut hisse senedinin borsa tarafından tanındığı ve alım satım işlemlerinin yapılabileceği anlamına gelir. Borsaya kote ettirilmemiş hisse senetlerinin…

Borsa

Borsa

Sermaye Borsaları (Security Exchanges), değerli evrakların (menkul kıymetlerin) ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. Kendine özgü kuralları ve standartları olan kurumsal piyasalar olarak nitelendirebiliriz. Borsaların pek çok çeşidi bulunmaktadır. Örneğin Nasdaq, Down…

Bileşik Getiri

  Bileşik Getiri, Basit Getirinin tam tersidir. Bir yatırımın yatırım dönemi sonunda elde ettiği faiz geliri ile birlikte tekrar yatırıma dönüştürülmesidir.

Bilanço

  Bir şirketin sahip olduğu kaynaklar ve bu kaynakaları nerelerden nasıl temin ettiğini gösteren dönemsel raporlardır.

Benchmarking

  Benchmarking, bir şirketin kendisi ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve başarılı olan diğer rakiplerini yakından inceleyerek onun yolunu takip etmesidir kısaca. Örnek alınan şirketin üretim esasları, yönetim biçimi, reklam…

Basit Getiri

  Bir yatırımdan elde edilen faiz gelirinin yatırım vadesi sonunda tekrar yatırıma dönüştürülmediği durumlardaki yıllık getiriye Basit Getiri diyoruz.

Kurban Bayramı Kredisi İş Bankası'nda

  2009 yılı Kurban Bayramına yaklaşırken ilk kurban Bayramı Kredi Kampanyası Türkiye İş Banksı’ndan geldi. İş Bankası tüm bayramlarda geleneksel hale getirdiği “Geleneksel Bayram Kredisi Kampanyası” ile bu yıl kurban…

Bütçe Dengesi (Budget Balance)

  Bir devletin yada işletmenin giderleri ile gelirleri arasındaki farktır.

Broker

  Alım satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, alın satım işlemlerini kendi adına ancak taraf olduğu kişi yada kurumlar hesabına yapan kişidir.

Bono

  Vadesi bir yıldan kısa olan ve çıkaran kişi yada kurum tarafından vadesi sonunda belirli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği menkul kıymetlerdir. T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen bonolara “Hazine…