Kobilere Yeni Destek Geliyor

Kobilere Yeni Destek Geliyor

Kobilere yeni destek geliyor.. KOSGEB, sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Akıllı dijital teknolojileri destekleme kararı alan KOSGEB, KOBİGelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı yeni çağrısına çıktı. Proje çağrısının bütçesini 250 milyon Lira olarak belirlendi.

Kobilere Yeni Destek Geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2 alt başlıktan oluşan yeni çağrının duyurusunu yaptı. Bakan Varank, sanayinin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için en önemli unsurlardan birinin akıllı dijital teknolojiler olduğunu belirtti. Varank, “Bu teknolojilerle ilgili Ar-Ge süreçlerini önemli ölçüde tamamlayıp ürün aşamasına getiren ve ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’lere ilk kez devlet tarafından destek vereceğiz. Uygulayacağımız bütüncül yaklaşımla hem dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini hem de kullanımını destekleyerek güçlü bir dijital ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çağrı ile aynı zamanda ilk defa açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını teşvik ederek, yaygınlaştıracağız. Proje çağrısının bütçesini 250 milyon Lira olarak belirledik” ifadelerini kullandı.

Dijital Ürünler Daha Erişilebilir Hale Geliyor

Bakan Mustafa Varank, “Akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin erişilebilir hale getirilmesi gerekiyor. Üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi isteyen KOBİ’lerin imkân ve kabiliyetlerini, yetkin insan kaynağını ve teknolojik altyapılarını KOSGEB desteği ile arttırmak istiyoruz. Böylece sanayi sektörümüz, birinci çağrımız ile teknoloji tedarikçisi KOBİ’lere sağlayacağımız desteklerle akıllı teknolojilere erişebilecek. Ayrıca ikinci çağrımız ile de akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte ederek kullanacak olan KOBİ’leri destekleyeceğiz” ifadelerini kullanarak KOSGEB ‘in sanayinin dijital dönüşümünde KOBİ ‘leri desteklemeye dönük bir vizyonu bulunduğunu belirtti.

Kobi’lere 300 Bin Lira Hibe Fırsatı

Varank, teknoloji geliştiricisi KOBİ’lere yönelik çağrı kapsamında işletme başına 300 bin Lira’sı geri ödemesiz, 350 bin Lira’sı teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 650 bin Lira’ya kadar destek vereceklerini bildirdi. Varank sözlerini şöyle sürdürdü; “Akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyen KOBİ’ler için ise; işletme başına 300 bin Lira’sı geri ödemesiz, 700 bin Lira’sı teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon Lira’ya kadar destek verilecek.

Yerli Teknoloji Atağı

Yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler ile kullanıcı olan imalatçı KOBİ’lerin bu çağrı kapsamında etkileşimleri bizler için çok önemli. Bu nedenle imalatçı KOBİ’ler edinecekleri teknolojiyi yerli firmalardan karşılamaları halinde destek ödemelerinde ve değerlendirme süreçlerinde önemli bir avantaja sahip olacak. Diğer yandan teknoloji geliştiricilerin ürünlerini ticarileştirme ve imalat sanayiinde kullanımını yaygınlaştırma hedefimiz kapsamında, söz konusu ürünün destek başvurusu aşamasında bir sanayi işletmesinin satın alma niyet beyanı ile gelmesi halinde destek sağlayacağız.”

Ürün Geliştirene Ticarileştirme Desteği

Teknoloji geliştirme bölgesi ya da Ar-Ge merkezlerinde projesini sonuçlandırmış olan yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler ya da kamu kurumlarının desteğiyle projesini tamamlamış KOBİ’ler doğrudan ticarileştirme amaçlı proje desteği alabilecek. Bakan Varank; KOBİ ‘lerin akıllı dijital teknolojiler alanındaki bilgi birikimi ve emeklerini ticari ürüne dönüştüreceklerini, dijital dönüşüm sürecinde yerli kaynak kullanımının özellikle destekleneceğini ifade etti.

Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Artıyor

Dijital teknolojilerin geliştirilmesinde ya da iş süreçlerine adapte edilmesinde açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularının öncelikli değerlendirileceğini anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesinde hem geliştiricilerin performansı hem de ekosistemin bütününün etkin işlemesi oldukça önemli. Bu kapsamda mevcut kabiliyetlerimizin keşfi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve onlara uygun ekosistemin oluşturulması ilk önceliğimiz olacak. Gençlerimizi heyecanlandırmak ve bu alanda yoğunlaşmaları için motive etmek istiyoruz. Çünkü bu işin temelinde ve başarısında her şeyden önce insan kaynağı var” ifadelerini kullandı.

Yarışma ile Destek Sağlanacak

KOBİGEL kapsamında desteklenecek projelerin seçimi, yarışma usulüyle yapılacak. Başvuru kriterlerini karşılayan ve KOSGEB veri tabanında kayıtlı olan KOBİ ‘ler KOSGEB kurumsal web sayfasında (www.kosgeb.gov.tr) ilan edilen şekilde online olarak başvuru yapabilecek. Başvurusunda eksik bulunmayan KOBİ’lerin projeleri seçici kurullar tarafından puanlanacak. Uygun bulunan projeler puan sıralamasına tabi tutulacak ve en yüksek puandan başlamak üzere desteklenecek projeler belirlenecek ve ayrılan bütçe çerçevesinde desteklenecek.

Hangi Kobi’ler Hangi Alanlarda Başvurabilecekler?

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştirmiş ve ürün aşamasına gelmiş KOBİ’ler ile akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine uyarlamak isteyen KOBİ’ler, “İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti”, “Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri”, “Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı”, “İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri”, “İmalat Sanayinde Siber Güvenlik” ve “İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri” alanlarında proje sunabilecek.

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: Emre Solmaz

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir