Konut krediniz varsa bu yazıyı da okuyun

Diyelim ki geçen sene başlarında aylık 1.80 faizle konut kredisi aldınız . Konut kredileri indi 1.08 civarına. Banka size faizi uygulamayı kabul eder mi? Evet. Ama bu hangi bankanın müşterisi olduğunuza bağlı. İki grup banka var. Birinci gruptaki bankalar müracaat üzerine eski konut kredisi müşterilerine yeni, yani düşük faiz uygulamayı kabul ediyorlar. Bu işleme bankacılık lisanında `yeniden yapılandırma` deniyor. HSBC bu bankalardan biridir. Dün aradığım bir HSBC şubesinden şu bilgiyi aldım: `Yeniden yapılandırma yapılıyor. Müşterinin başvurusu üzerine genel merkeze haber veriyoruz. Normal olarak o gün içinde olur alıyoruz. Müşteriyi yeni faizden başlatıyoruz. Bu muamelenin bir masrafı yok.` İkinci grupta yeniden yapılandırmaya istekli olmayan bankalar var. Burada durum biraz daha karmaşık. Değişik hikayeler duydum. Bir banka `Bu faizden ödemek istemiyorsanız, hayhay, borcunuzu ödeyin, hesabınız kapatalım` diyor. Bir başka banka `Aramızda anlaşma var, eski faizden ödemeye devam etmek zorundasınız` diyor. Bir üçüncü banka, konut kredisini başka bir bankadan aldığı krediyle kapatmak isteyen müşterisine `Komisyon alırım` diyor. Önce şunu bilmekte yarar var: Banka, yasal olarak, müşterisini yeni faizden faydalandırmak zorunda değildir. Ama erken ödeme yapanlara da engel olamaz. Ne ad altında olursa olsun, erken ödeme cezası alamaz. Tüketici başka bir bankadan daha ucuza bulduğu krediyle konut kredisini kapatabilir. Konut kredisini başka bankaya taşıyabilir. Eğer bankanız konut kredinize ucuz faiz uygulamak istemiyorsa önerim şudur. Size düşük faiz verecek bir banka bulun. Bankanıza gidin. `Yeni bir kredi buldum. Eğer bana düşük faiz uygulamazsanız o bankaya gideceğim` deyin. Eğer taksitlerini muntazaman ödeyen iyi bir müşteriyseniz banka sizi kaçırmak istemeyecek, faizi indirecektir. Nitekim araştırmalarım başlangıçta mırın kırın ettikten sonra faiz indirimine razı olan bankalar olduğunu gösteriyor. Hiçbir banka iyi bir müşteriyi kaçırmak istemez. Bankanız, her halükarda, başka bir bankadan temin ettiğiniz krediyle konut kredinizi kapatmak zorundadır. Yeni krediden % 15 Kaynak Kullanım Destekleme Fonu kesilmez. Yasaktır . Geçen cumartesi günkü yazımda bahsettiğim konut kredilerinden Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu alınmaması konusundaki Maliye Bakanlığı tebliği:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir idaresi Başkanlığı SAYI: B.07.1.GİB .0.68/6802-69 KONU: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Nispetiye Cad . Akmerkez B3 Blok Kat 13 34340 Etiler /İSTANBUL İLGİ: 06.12.2005 tarihli ve 5744 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda belirtilen konuya ilişkin olarak Birliğinize gönderilen 27.04.2004 tarihli ve 18704 sayılı yazımızda, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine ilişkin mevzuatta konut kredilerinin niteliği konusunda herhangi bir belirleme yapılmadığı, bu nedenle konut kredilerinin niteliğinin ve kapsamının belirlenmesine yönelik hususların bankacılık ve kambiyo mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve konunun Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun görev alanına girdiği bildirilmiştir. Bu defa, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`ndan alınan bir örneği ilişik 30.05.2005 tarihli ve 4882 sayılı yazıda `…gerçek kişi tüketicilere mesleki veya ticari faaliyetleri ile ilişkili olmayan amaçlara inşa halindeki konutlar ve konutun ipotek gösterilmesi şartıyla tadilat ve eklentileri için kullandırılan krediler ile; – Bir bankadan temin edilen konut kredisinin; kredi ile ilgili ödeme planının temin edilmesi, kredi ödemesinin doğrudan alacaklı bankaya yapılması, bankanın ipoteği kaldırması ile diğer bankaca konuta ipotek konulması işlemlerinin eş zamanlı yapılması, müşteri ile konut kredisi sözleşmesi imzalanarak kredinin konut kredisi olduğuna dair yazılı bir taahhütname alınması şartıyla başka bir banka tarafından kapatılması, – Bankanın kullandırmış olduğu konut kredisinin müşteri talebi üzerine farklı faiz oranı ile vadesinin değiştirilmesi, – Bankanın kullandırmış olduğu konut kredisinin müşteri talebi üzerine YTL `den dövize endeksli krediye ya da dövize endeksli krediden YTL `ye dönüştürülmesi hallerinde kullandırılan kredilerin de Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmayacak krediler içerisinde değerlendirilebileceğinin düşünüldüğü` bildirilmektedir. Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından `konut kredisi` olarak nitelendirilen yukarıda belirtilen söz konusu kredilerden, 88/12944 sayılı kararın 4. maddesinin (`) numaralı bendi gereğince kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacaktır. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. Bülent TAŞ Başkan a. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: Meral Yıldız

Meral Yıldız Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup tam zamanlı olarak sitemizde editörlük hizmeti yürütmektedir. Ekonomi ve Kripto Paralar konusunda oldukça deneyimlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir