Maliye Bakanlığı Açıkladı: “2018’de Vergi İndirimi Geliyor!”

Maliye Bakanlığı Açıkladı: “2018’de Vergi İndirimi Geliyor!”

Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak uygulamaya göre düzenli vergi ödeyen vergi yükümlüleri yüzde beş oranında vergi indiriminden faydalanacak. 23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yapılan açıklamaya göre zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir vergisi yükümlüleri ve kurumlar vergisi yükümlüleri arasından düzenli vergi ödeyenlerin yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan vergileri yüzde beş indirime tabi tutulacak. Uygulamaya emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler ve sigorta ve reasürans şirketleri dahil olmayacak. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, indirim tutarı en fazla 1 milyon lira olabilecek. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde vergi yükümlüsünün beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergileri üzerinden hesap edilebilir. Bu süre içinde hesaba katılamayan tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi yükümlülerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınarak tespit edilir.

İndirimden Kimler Faydalanacak?

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dolayısıyla gelir vergisi yükümlüsü olanlar (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) ve kurumlar vergisi yükümlüleri uygulamadan yararlanabileceklerdir. Uygulamadan faydalanabilme koşullarından biri, indirimin hesaplanacağı yıla ve bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerindeki vergilerin zamanında ödenmiş olmasıdır. Vergi yükümlülerinin haklarında beyana tabi vergi türlerinde ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat ile indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarihte vergi cezaları dahil bin liranın üzerinde vadesi dolmuş borç bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, vergi yükümlüsünün indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki dört takvim yılı içerisinde vergi kaçakçılık suçu işlemiş olması söz konusu uygulamadan faydalanmasını engelleyecektir. Haksız Faydalanma Durumunda Bu uygulama dahilinde vergi indiriminden yararlanan yükümlülerin, gerekli şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi durumunda ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tekrar vergilendirilir. Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan vergilendirmelerin kesinleşmesi hâlinde de uygulanır. Bu durumda indirim uygulaması gerekçesiyle ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan vergilendirmenin kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: Gökhan Ayhan

Gökhan Ayhan 4 yıllık üniversite mezunudur ve hayatına yazarlık yaparak devam etmektedir. Yazarlık yaparken aynı zamanda başka işlerde de çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir