Dünya Bankası (World Bank)

  1944 yılı sonrasında Avrupanın yeniden imarı için “International Bank for Reconstruction and Development” adı ile kurulmuş olan Dünya Bankası, daha sonra gelişmekte olan ülkelere uzun vadeli proje kredileri sağlamaya…

Döviz Kuru Rejimleri

  Döviz kuru rejimleri bir ülkenin ulusal parası ile diğer ülkelerin ulusal para birimleri arasındaki ilişkiyi belirtir. Ülkenin mevcut para birimi karşısında döviz kurlarının sabitlendiği sistemlere sabit kur rejimi diyoruz. Serbest kur…

Döviz Kuru (Exchange Rate)

  Döviz kuru bir ülkenin ulusal parasının başka bir ülkenin ulusal parası cinsinden ifadesidir.

Dönemsel Faiz

  Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresi sonunda elde edeceği faiz (gelir)’dir.

Devalüasyon

  Bir ülkenin ulusal parasının diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmesi durumudur.

Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)

  Özellikle faiz oranlarının belirsizleştiği ve fiyat oluşumlarının güçleştiği ortamlarda tercih edilen bir yöntemdir. Kıymetin getirisi ihracı sırasında sabitlenmez ve başka bir değişkene bağlanır. Bu değişken örneğin son üç ayda…

Dealer

Piyasadaki alım satım işlemlerinde tamamen kendi nam ve hesabına hareket eden kurum yada kişilerdir.

Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)

Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)

Kurların hiçbir müdahaleye maruz kalmadan tamamen piyasalardaki arz ve talep koşullarına göre oluştuğu durumları ifade eder.

Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)

  Tüketici ve Toptan Eşya Fiyat Endeksleri gibi genel kullanıma açık mal ve hizmet gruplarındaki oluşan ve bu  verilere göre hesaplanan enflasyon rakamlarının aslında gerçeği yansıtmadığını, bu verilerin mevsimsel etkiler,…

Çapa (Nominal Anchor)

Çapa (Nominal Anchor)

Çapa, ekonomik karar alma süreçlerinde referans olarak alınan rakamları ifade eder. Mesela Merkez Bankası’nın kur tahminlerinin gelecekle ilgili karar alma süreçlerinde referans alınmasında Kur Çapası örneğini görebiliriz. Buna benzer büyüme…