Yeni İş Kuran Gençlere 3 Yıl Boyunca Destek

Yeni İş Kuran Gençlere 3 Yıl Boyunca Destek

Hükümetin gençlerin iş hayatına katılması, ticaret ya da üretime katılması için destekleri artarak devam ediyor. Yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca destek verecek hükümet, bu desteklerle gençlere çok önemli avantajlar da sağlayacak. Mevcut desteklerle yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları yıldan itibaren 3 yıl boyunca, elde ettikleri kazancın bir kısmı vergiden muaf bırakılırken, sigorta prim teşviki de sağlanıyor.

Yeni İş Kuran Gençlere 3 Yıl Boyunca Destek

Gelir İdaresi Başkanlığının “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” kitapçığına göre, yeni iş kuran gençlerin teşvik edilmesi amacıyla vergi ve prim desteği sağlanıyor. Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75.000 TL ‘lik kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Bu imkandan mesleki, zirai  ya da ticari faaliyeti nedeniyle adlarına ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti oluşturulan, mükellefiyet başlangıcı itibarıyla 29 yaşını doldurmamış, tam mükellef gerçek kişiler yararlanabiliyor. Genç girişimciler, beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda sadece mesleki, ticari ve zirai kazançları dolayısıyla istisnayı kullanabiliyor. Vergi teşviki, 3 vergilendirme dönemiyle sınırlı tutuluyor. Yeni bir faaliyete başlanılması ise teşviğin süresini uzatmıyor.

Teşvik Tutarı Düşülerek Vergi Beyan Edilecek

Verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna, o yıl elde edilen gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılacak.

İstisnadan yararlanacakların kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması isteniyor. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olanlar bu destekten yararlanamıyor.

– Ölüm veya devir durumunda uyulacak kriterler

Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanabilecek.

Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde ise işletmenin devralındığı kişinin eş veya 3’üncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekiyor. Mükelleflerin mevcut bir işletmeye sonradan ortak olmaları durumunda, diğer tüm şartları taşısalar dahi vergi teşvikinden yararlanmaları söz konusu olamıyor.

Terk Durumunda İkinci Bir Şans Verilmiyor

Vergi teşvikinden yararlanan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla teşvikten yararlanılacak. Faaliyet terk edildikten sonra teşvik kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise bu teşvikten tekrar yararlanılması söz konusu olmayacak.

Teşvikten yararlananların, bu süre içinde faaliyetlerini ticari, zirai ya da mesleki faaliyet olarak değiştirmeleri durumunda teşvikten yararlanmaya devam edecekler. Bu kişilerin faaliyet konusunda değişiklik yapmaları durumunda, yararlanılmayan süre kadar söz konusu teşvikten yararlanmaları mümkün olacak. Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda, teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemeyecek.

Gençlere Sigorta Primi Teşviki

Genç girişimcilere, sigorta prim teşviki de veriliyor. İlk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren 1 yıl süre ile prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hazinece karşılanacak. Bu teşvikten yararlanılması için mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 – 29 yaş aralığında olunması gerekiyor. Ayrıca kişinin kendi işinde bilfiil çalışılması ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olunması gerekiyor.

Bu destekten yararlanmak isteyenlerin bağlı bulundukları vergi dairesinden “Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi” alarak Sosyal Güvenlik Müdürlükleri ‘ne başvurması gerekiyor.

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: Emre Solmaz

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir