Yeni İşçiye 9420 TL Teşvik

Yeni İşçiye 9420 TL Teşvik

Hükümet bu yıl istihdamın artırılması ve yeni çalışanların iş bulması konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu yıl işverenlere sağlanan destekler oldukça tatmin edici. İşverenler her yeni işçiye 9420 TL teşvik alacaklar. 2019 yılının başından bu yana ilave istihdam yaratmak için çok önemli teşvikleri gündeme alan hükümet yeni işçinin 3 ay boyunca primiyle birlikte maaşını da karşılayacak. Prim teşviki ise 12 ay (1 yıl) sürecek.

Yeni İşçiye 9420 TL Teşvik

Hükümetin işverenlere sağladığı istihdam teşvikleri kapsamında 3 aylık ödeme 9000 Lira ‘yı, işçi başına sağlanacak toplam teşvik ise 20.000 Lira ‘yı bulacak. İşte işverenlere sağlanacak istihdam desteğinin detayları..

İlave istihdama yönelik teşvikler kapsamında yeni işçilerin vergi ve primlerini de maaşını da devlet ödeyecek. Bu konuyla ilgili detaylar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çıkarılan 2 yeni genelgeyle daha da netlik kazandı. 2019/7 ve 2019/8 numaralı genelgeler hem ücret teşviki hem de asgari ücret desteğinin nasıl uygulanacağını anlatıyor. 1 Şubat ile 30 Nisan tarihleri arasında işe alınan yeni işçilerin tüm ücret ve primlerini devlet karşılayacak. Peki genelgenin detayları neler? İşte teşvikler ile alakalı merak edilen tüm detaylar..

Hangi Şirketlere İstihdam Teşviği / Desteği Veriliyor ?

1- ) Özel sektör işvereni olması,
2- ) 2018 yılındaki işçi sayısına ilave yeni bir işçi alınması
3- ) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,
4- ) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
5- ) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
6- ) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
7- ) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması.

İstihdam Teşvik /Destek Süresi Nasıl Belirleniyor?

01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alman sigortalılar hakkında, işe alındıkları ay dahil olmak üzere 3 aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılacak.

– 2019 / Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019 / Şubat, Mart ve Nisan,

– 2019 / Mart ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019 / Mart, Nisan ve Mayıs,

– 2019 / Nisan ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019 / Nisan, Mayıs ve Haziran, aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecek.

Örnek: 18.02.2019 ‘da işe alınan sigortalının 28 yaşında kadın sigortalı olduğu varsayıldığında, ücret ve prim desteğinden yararlanılan 3 aylık süreye ilave olarak, kalan 15 aylık süre için yalnızca prim desteğinden de yararlanılabilecek.

İstihdam Teşviğinden / Destekten Kimler Yararlanabilir ?

1- ) 01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
2- ) İŞKUR ‘a kayıtlı işsiz olması,
3- ) İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla sigortasının olmaması. İsteğe bağlı sigorta ise kapsamın dışında tutuluyor.

Prim ve Ücret Desteği Ne Kadar Olacak ?

Ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 Lira ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Bu durumda aylık destek net asgari ücret kadar 2.020,80 Lira olacak.

Toplam Teşvik / Destek Tutarı Ne Kadar Olacak ?

Bir işçi için 3 ay boyunca 6060 TL ücret ödenecek. Prim ve vergi destekleri ile birlikte aylık destek tutarı 3140 TL ‘yi bulacak. 3 aylık ödeme 9420 TL ‘ye çıkacak. Buna 9 aylık prim desteği ve asgari ücret ödemesi de eklendiğinde rakam 20.000 TL ‘yi bulacak.

Teşvik Kapsamında İşe Alınan İşçiler İşten Çıkarılabilir mi ?

Ücret desteği 3 ay için yapılacak ancak bunun bir şartı bulunuyor. Bu işçiler 3 ay boyunca destekten yararlanabilmesi için dokuz ay boyunca çalıştırılması gerekecek. Dolayısıyla 3 ay ücret ve prim desteği olacak. sonraki altı ayda ise sadece prim ve vergi desteği devam edecek. Dokuz ay boyunca iş sözleşmesinin feshedilmemesi yani işçinin işten çıkartılmaması gerekiyor. Ancak işveren haklı sebeplerle fesih yoluna giderse destek kesilmeyecek.

Teşvik / Destek Ödemeleri Nasıl Yapılır ?

Ücret desteği için dokuz ay boyunca sigortalı olarak çalıştırma şartı bulunuyor. Bu sağlandığında destek kesinleşecek. Destek nakit olarak ödenmeyecek. İşverenin SGK ödemelerinden düşülecek.

Farklı Destekler de Söz Konusu

Ücret ve prim desteği dışında asgari ücret üzerinden de destekler devreye girdi. Bununla ilgili yayımlanan genelgede de detaylar belirtiliyor. Buna göre ortalama sigortalı sayısı beş yüzün altında olan işyerlerine sigortalı başına günlük 5 TL (aylık 150 TL), 500 ve üzerinde sigortalı çalıştıran bir işyeri için ise 3,36 Lira (aylık 100,80 TL) destek sağlanacak. Buna göre 499 çalışanı olan bir işyerinin aylık alacağı destek 74.850 TL 500 çalışanı olan bir işyerinin alacağı aylık destek 50.400 TL olacak.

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: Emre Solmaz

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir